Reproduïm l’article que Jordi Capdevila dedicava a Jocs de llit, de Llorenç Puig.

Avui, 10 de març de 2011

JOCS DE SEMPRE