El primer dia d’escola el volem dedicar a un llibre que és una classe magistral: L’espai interior, obra d’Agustí Costa, arquitecte interiorista de reconegut prestigi internacional, professor i director del Màster de Disseny de l’Espai Interior a Elisava.

Per la seva estructura clara, la redacció planera dels continguts i la combinació perfecta de text i imatges, aquesta és una obra d’interès tant per als professionals del disseny d’interiors o per als estudiants com per a qualsevol afeccionat al món del disseny.

L’espai interior proposa un exercici projectual rigorós practicat des de la racionalitat, però alhora manifesta una gran predilecció pels aspectes suggestius del disseny, és a dir, per tots aquells components que estimulen la nostra capacitat sensorial.

Amb aquesta obra podem adonar-nos que “quan projectem convertim les nostres actituds en forma i que, per aquest motiu, és important adquirir hàbits consistents, per tal de desenvo­lupar formes sòlides, allunyades dels patrons febles que només saben captar l’aspecte extern més anecdòtic de la modernitat”.

L'espai interior