Patumejant

El Pòlit i el Jaume en acció:
Patumejant 014